Witaj na stronie
Sali zabaw dla dzieci RiO!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców
do naszej sali zabaw na osiedlu Sikorskiego 13
w Miechowie. 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 10.00 - 20.00 
Sobota - Niedziela 10.00 – 20.00 

REGULAMIN SALI ZABAW „RIO

 1. Plac przeznaczony jest dla dzieci do lat 14.
 2. Dzieci mogą wejść, przebywać lub wyjść z sali zabaw tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 4. Opiekunowie z dziećmi, które nie umieją jeszcze chodzić, wchodzą bezpłatnie.
 5. Klient przy wejściu otrzymuje bilet z godziną wejścia, który należy okazać przy wyjściu obsłudze sali. 
  Koszt zabawy określony jest w Cenniku.
 6. Personel zapisuje rozpoczęcie czasu zabawy, natomiast czasu zabawy pilnują opiekunowie.
 7. Szatnia dla dzieci, rodziców i opiekunów znajduje się na parterze budynku.
 8. Obuwie zmienne zostawia się w szafkach w Sali Zabaw.
 9. Po zdjęciu odzieży wierzchniej  oraz obuwia, dzieci bawią się obowiązkowo w skarpetkach ( nie na bosaka)
 10. Po rozebraniu dziecka należy zgłosić wizytę w bufecie oraz wykupić bilet.
 11. Do toalety dziecko może iść jedynie w obecności rodzica lub opiekuna.
 12. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na plac zabaw nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to  zachowaniem czystości  na terenie obiektu.
 13. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom biżuterii : łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw.
 14. Klient dokonujący zakupu biletu zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnym regulaminem Sali RIO.
 15. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
 16. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Dla bezpieczeństwa wszystkich bawiących się dzieci zabrania się:
  • wspinania się po zewnętrznych siatkach konstrukcji
  • wchodzenia pod prąd zjeżdżalni, skakania z niej
  • wnoszenia zabawek na konstrukcję 
  • popychania innych dzieci
  • wynoszenia piłeczek z basenu
  • niszczenia konstrukcji, zabawek oraz elementów wystroju
  • zaśmiecania terenu placu zabaw
  • wnoszenia na teren zabawowy jedzenia i napojów
  • spożywania alkoholu i palenia tytoniu w obiekcie
  • wprowadzania zwierząt
 18. Personel zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabawy dziecku, które zachowuje się agresywnie w stosunku do innych dzieci, lub nie stosuje się do uwag i poleceń personelu.
 19. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do lokalu swoich napoi oraz artykułów spożywczych oraz spożywania ich. Wyjątek stanowią butelki dla niemowlaków.
 20. Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 22. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci od 4-go do 12 roku życia/dzieci do 4-go roku powinny być pod stałą opieką rodzica.
 23. Ze względów higienicznych dzieci do 2 roku życia na placu zabaw bawią się wyłącznie w pampersach.
 24. Ze względów higienicznych wszelka konsumpcja może odbywać się jedynie przy stolikach.
 25. Klient udający się na zakupy może na własną odpowiedzialność zostawić na placu zabaw dziecko, pod warunkiem, że jest samodzielne i nie wymaga osobistej opieki.(pow. 4 roku życia) oraz po wypełnieniu stosownego formularza.
 26. Na terenie sali zabaw obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz wnoszenia do lokalu swoich napojów zimnych i gorących oraz artykułów spożywczych np. chrupek, ciastek, lodów, pizzy, zapiekanek, frytek, itp. oraz spożywania ich.
  Wyjątek stanowią napoje w butelkach ze smoczkiem dla niemowlaków.
 27. Niezgłoszenie (przed rozpoczęciem zabawy) pobytu dziecka w sali zabaw personelowi skutkuje naliczeniem maksymalnej opłaty tzn. bilet wstępu bez ograniczenia czasowego.
 28. Na terenie sali zabaw obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 29. Należy stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę.

REGULAMIN IMPREZ W SALI ZABAW „RIO

 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w sali zabaw RIO przy ul. Marii Konopnickiej 4 w Miechowie.
 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.
 3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłacenia zadatku min. 100zł  gotówką w Sali Zabaw RIO.
 4. Rezerwacja terminu imprezy bez zadatku utrzymywana jest do 3 dni.
 5. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.
 6. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 zł ( słownie: sto zł). W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
 7. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości, przez czas trwania imprezy jest oddzielna sala urodzinowa.
  Czas wynajmu salki wynosi 2 h ( czas liczony od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.)
 8. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.
 9. Dopłata do urodzin, następuje po zakończeniu imprezy okolicznościowej.
 10. Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia i napojów na urodziny chyba że zostanie to ustalone z personelem.
 11. Opiekun/rodzic solenizanta przychodzi 15 minut przed zaplanowana godziną imprezy .
 12. Poczęstunek, który  zapewniamy , jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciastko itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym Barku
 13. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
 14. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez  Zamawiającego,  jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
 15. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu  „PICCOLO”
 16. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji,  należy zgłaszać najpóźniej na 4 dni przed datą imprezy.
 17. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia listy gości najpóźniej jeden dzień przed imprezą
 18. W przypadku powiększenia liczby gości,  Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 19. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 20. W święta obowiązuje cennik weekendowy.
 21. Zamawiający ( prawny opiekun) odpowiedzialny jest za gości zaproszonych do Sali RIO.
 22. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
 23. Opuszczenie Sali Zabaw z imprezy następuje nie później niżeli 15 minut po zakończeniu ustalonego czasu. Przekroczenie tego czasu jest jednoznaczne z rozpoczęciem naliczania czasu pobytu na Sali Zabaw zgodnie z obowiązującym cennikiem naliczania minutowego.
 24. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 25. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej i placówce  stanowią integralną część regulaminu.
 26. Uczestników imprezy obowiązuje ogólny regulamin Sali RIO.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!!!

Do góry